1. การทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เดิมทีเวลาที่เราป้อนคำสั่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมของเราจะแปลงเป็นภาษาเครื่อง(Machine Language)
ซึ่งเป็นเลขฐานสอง ภายหลังมีการพัฒนาภาษาโปรแกรม โดยเริ่มจากภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) เป็นภาษาระดับต่ำ (Low-level Language)
จนพัฒนาภาษาให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขี้น จนเป็นภาษาโปรแกรมที่เราใช้กัน คือ ภาษาระดับสูง (High-level Language)
เช่น C , C++ ,C# , JAVA , PHP , Pascal เป็นต้น

navigate_before navigate_next